Μπορεί να προληφθεί η βλεφαρόπτωση;

Η βλεφαρόπτωση δεν μπορεί να προληφθεί, αλλά μπορεί να διαγνωστεί σε αρχικά στάδια και να αντιμετωπιστεί έτσι έγκαιρα. Έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια χρήση φακών επαφής μπορεί να προκαλέσει πτώση βλεφάρων μέσω της συνεχούς διάτασης των ιστών των βλεφάρων. Έτσι, παρ᾽ότι η πρόληψη της βλεφαρόπτωσης είναι αδύνατη, φαίνεται ότι ο περιορισμός…

Ποιες είναι οι αιτίες της βλεφαρόπτωσης;

Το κυριότερο και πιο συχνό αίτιο της βλεφαρόπτωσης είναι η προχωρημένη ηλικία. Υπάρχουν διαφορετικά είδη βλεφαρόπτωσης: Απονευρωτική: είναι ο πιο συχνός τύπος πτώσης και οφείλεται σε χαλάρωση και αποκόλληση των ιστών των βλεφάρων λόγω προχωρημένης ηλικίας Νευρογενής: οφείλεται σε προβληματική νεύρωση των μυών που ανεβάζουν το άνω βλεφάρο Μυογενής: οφείλεται σε δυσλειτουργία του μυ που…