Τι είναι η διάμεση ραγοειδίτιδα?

Η διάμεση ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του οπίσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος και του υαλοειδούς. Οι μισές τουλάχιστον περιπτώσεις διάμεσης ραγοειδίτιδας είναι ιδιοπαθείς (αγνώστου αιτιολογίας) και οι υπόλοιπες οφείλονται στην παρουσία συστηματικών νοσημάτων, τα συχνότερα από τα οποία είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, η σαρκοείδωση, η νόσος του Lyme, η σύφιλη και η φυματίωση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

Η διάμεση ραγοειδίτιδα προκαλεί μία σταδιακή και προοδευτική μείωση της όρασης, η οποία πολύ συχνά συνοδεύεται από την παρουσία μυοψιών. Συνήθως προσβάλλεται το ένα μάτι αρχικά, αλλά σε βάθος χρόνου συνήθως εμφανίζει συμπτώματα και το άλλο.

Η διάμεση ραγοειδίτιδα είναι μια χρόνια νόσος με εξάρσεις και υφέσεις και μπορεί να διαρκέσει έως και 15 χρόνια.

Ποια είναι η θεραπεία της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

Όταν η διάμεση ραγοειδίτιδα οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα είναι πολύ σημαντική η θεραπεία του νοσήματος αυτού.

Στη διάμεση ραγοειδίτιδα η χρήση στεροειδών κολλυρίων δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και χρησιμοποιούνται συνήθως οι παραβόλβιες ενέσεις κορτιζόνης ή η συστηματική χορήγηση κορτιζόνης σε μορφή χαπιών.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα η χρήση μη στεροειδών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (mycophenolate, tacrolimus, ciclosporin, methotrexate) για την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της κορτιζόνης. Η επιλογή του φαρμάκου και η δοσολογία του εξατομικεύονται αναλόγως της βαρύτητας της φλεγμονής και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;

  Τι είναι η διάμεση ραγοειδίτιδα?

  Η διάμεση ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του οπίσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος και του υαλοειδούς. Οι μισές τουλάχιστον περιπτώσεις διάμεσης ραγοειδίτιδας είναι ιδιοπαθείς (αγνώστου αιτιολογίας) και οι υπόλοιπες οφείλονται στην παρουσία συστηματικών νοσημάτων, τα συχνότερα από τα οποία είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, η σαρκοείδωση, η νόσος του Lyme, η σύφιλη και η φυματίωση.

  Συμπτώματα

  Ποια είναι τα συμπτώματα της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

  Η διάμεση ραγοειδίτιδα προκαλεί μία σταδιακή και προοδευτική μείωση της όρασης, η οποία πολύ συχνά συνοδεύεται από την παρουσία μυοψιών. Συνήθως προσβάλλεται το ένα μάτι αρχικά, αλλά σε βάθος χρόνου συνήθως εμφανίζει συμπτώματα και το άλλο.

  Η διάμεση ραγοειδίτιδα είναι μια χρόνια νόσος με εξάρσεις και υφέσεις και μπορεί να διαρκέσει έως και 15 χρόνια.

  Θεραπεία

  Ποια είναι η θεραπεία της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

  Όταν η διάμεση ραγοειδίτιδα οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα είναι πολύ σημαντική η θεραπεία του νοσήματος αυτού.

  Στη διάμεση ραγοειδίτιδα η χρήση στεροειδών κολλυρίων δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και χρησιμοποιούνται συνήθως οι παραβόλβιες ενέσεις κορτιζόνης ή η συστηματική χορήγηση κορτιζόνης σε μορφή χαπιών.

  Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα η χρήση μη στεροειδών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (mycophenolate, tacrolimus, ciclosporin, methotrexate) για την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της κορτιζόνης. Η επιλογή του φαρμάκου και η δοσολογία του εξατομικεύονται αναλόγως της βαρύτητας της φλεγμονής και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.