Τμήμα οφθαλμικών φλεγμονών ή ραγοειδίτιδας

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τον πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και τη θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από ενδοφθάλμια φλεγμονή (ραγοειδίτιδα). Οι ραγοειδίτιδες ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες, την πρόσθια, τη διάμεση και την οπίσθια ραγοειδίτιδα.