Τι είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα (ιριδοκυκλίτιδα)?

Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του πρόσθιου τμήματος του ραγοειδούς χιτώνα, δηλαδή της ίριδας και του πρόσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος (pars plicata). Είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας και στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε άγνωστης προέλευσης αίτια (ιδιοπαθής) και στην παρουσία του HLA-B27 αντιγόνου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

Η πρόσθια ραγοειδίτιδα εκδηλώνεται συνήθως με την εμφάνιση απότομα πόνου, φωτοφοβίας και ερυθρότητας του ενός οφθαλμού. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει και μείωση της όρασης. Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν, καθώς αυτή είναι μια νόσος που έχει την τάση να υποτροπιάζει.

Στις οξείες μορφές της νόσου, που είναι και οι πιο συχνές, προσβάλλεται ο ένας οφθαλμός. Στις χρόνιες μορφές της νόσου προσβάλλονται συνήθως και οι δύο οφθαλμοί.

Ποια είναι η θεραπεία της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

Ο κορμός της θεραπείας της πρόσθιας ραγοειδίτιδας είναι η ενστάλλαξη κορτιζονούχων κολλυρίων σε συνδυασμό με κυκλοπληγικά κολλύρια στο προσβληθέν μάτι. Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα και την προέλευση της πρόσθιας ραγοειδίτιδας. Πολύ σπάνια μπορεί να χρειαστεί παραβόλβια ένεση κορτιζόνης ή χρήση χαπιών κορτιζόνης.

Σε περιπτώσεις που η πρόσθια ραγοειδίτιδα οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα είναι σημαντικό να εφαρμοστεί παράλληλα και η θεραπεία του νοσήματος.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;

  Τι είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα (ιριδοκυκλίτιδα)?

  Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του πρόσθιου τμήματος του ραγοειδούς χιτώνα, δηλαδή της ίριδας και του πρόσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος (pars plicata). Είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας και στην πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε άγνωστης προέλευσης αίτια (ιδιοπαθής) και στην παρουσία του HLA-B27 αντιγόνου.

  Συμπτώματα

  Ποια είναι τα συμπτώματα της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

  Η πρόσθια ραγοειδίτιδα εκδηλώνεται συνήθως με την εμφάνιση απότομα πόνου, φωτοφοβίας και ερυθρότητας του ενός οφθαλμού. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει και μείωση της όρασης. Οι ασθενείς συνήθως αναφέρουν παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν, καθώς αυτή είναι μια νόσος που έχει την τάση να υποτροπιάζει.

  Στις οξείες μορφές της νόσου, που είναι και οι πιο συχνές, προσβάλλεται ο ένας οφθαλμός. Στις χρόνιες μορφές της νόσου προσβάλλονται συνήθως και οι δύο οφθαλμοί.

  Θεραπεία

  Ποια είναι η θεραπεία της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

  Ο κορμός της θεραπείας της πρόσθιας ραγοειδίτιδας είναι η ενστάλλαξη κορτιζονούχων κολλυρίων σε συνδυασμό με κυκλοπληγικά κολλύρια στο προσβληθέν μάτι. Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα και την προέλευση της πρόσθιας ραγοειδίτιδας. Πολύ σπάνια μπορεί να χρειαστεί παραβόλβια ένεση κορτιζόνης ή χρήση χαπιών κορτιζόνης.

  Σε περιπτώσεις που η πρόσθια ραγοειδίτιδα οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα είναι σημαντικό να εφαρμοστεί παράλληλα και η θεραπεία του νοσήματος.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.