Η βλεφαρόπτωση δεν μπορεί να προληφθεί, αλλά μπορεί να διαγνωστεί σε αρχικά στάδια και να αντιμετωπιστεί έτσι έγκαιρα.

Έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια χρήση φακών επαφής μπορεί να προκαλέσει πτώση βλεφάρων μέσω της συνεχούς διάτασης των ιστών των βλεφάρων.

Έτσι, παρ᾽ότι η πρόληψη της βλεφαρόπτωσης είναι αδύνατη, φαίνεται ότι ο περιορισμός της χρήσης των φακών επαφής μπορεί να εξαλείψει έναν σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα αυτής.