Τι είναι η οπίσθια ραγοειδίτιδα?

Η οπίσθια ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του χοριοειδούς χιτώνα, η οποία πολύ συχνά επεκτείνεται και στον αμφιβληστροειδή ή και το υαλοειδές.

Μπορεί να οφείλεται σε λοιμώδη αίτια, όπως για παράδειγμα τοξοπλάσμωση, σύφιλη, φυματίωση, λοίμωξη από ιό HSV ή VZV (οξεία αμφιβληστροειδική νέκρωση), λοίμωξη από ιό CMV (αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλο’ι’ό) ή σε μη λοιμώδη αίτια, όπως για παράδειγμα το αυτοάνοσο νόσημα Vogt Koyanagi Harada disease, η συμπαθητική οφθαλμία, η birdshot chorioretinopathy και η νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet.

Ποια είναι τα συμπτώματα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

Το βασικό σύμπτωμα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας είναι η μείωση της όρασης του προσβεβλημένου οφθαλμού. Η βαρύτητα και η διάρκεια ποικίλουν ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα.

Ποια είναι η θεραπεία της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

Η συστηματική χορήγηση στεροειδών φαρμάκων με ή χωρίς την ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και καταστολή της φλεγμονής. Η επιλογή του κατάλληλου φαρμακου και τα δοσολογικά σχήματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της φλεγμονής, καθώς επίσης και την εμπειρία κι εξοικείωση του θεράποντος ιατρού.

Ταυτόχρονα εφαρμόζεται και η αιτιολογική θεραπεία της φλεγμονής, όπως για παράδειγμα η χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της λοίμωξης, όταν αυτή ευθύνεται για την οπίσθια ραγοειδίτιδα.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;

  Τι είναι η οπίσθια ραγοειδίτιδα?

  Η οπίσθια ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του χοριοειδούς χιτώνα, η οποία πολύ συχνά επεκτείνεται και στον αμφιβληστροειδή ή και το υαλοειδές.

  Μπορεί να οφείλεται σε λοιμώδη αίτια, όπως για παράδειγμα τοξοπλάσμωση, σύφιλη, φυματίωση, λοίμωξη από ιό HSV ή VZV (οξεία αμφιβληστροειδική νέκρωση), λοίμωξη από ιό CMV (αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλο’ι’ό) ή σε μη λοιμώδη αίτια, όπως για παράδειγμα το αυτοάνοσο νόσημα Vogt Koyanagi Harada disease, η συμπαθητική οφθαλμία, η birdshot chorioretinopathy και η νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet.

  Συμπτώματα

  Ποια είναι τα συμπτώματα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

  Το βασικό σύμπτωμα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας είναι η μείωση της όρασης του προσβεβλημένου οφθαλμού. Η βαρύτητα και η διάρκεια ποικίλουν ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα.

  Θεραπεία

  Ποια είναι η θεραπεία της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

  Η συστηματική χορήγηση στεροειδών φαρμάκων με ή χωρίς την ταυτόχρονη χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και καταστολή της φλεγμονής. Η επιλογή του κατάλληλου φαρμακου και τα δοσολογικά σχήματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της φλεγμονής, καθώς επίσης και την εμπειρία κι εξοικείωση του θεράποντος ιατρού.

  Ταυτόχρονα εφαρμόζεται και η αιτιολογική θεραπεία της φλεγμονής, όπως για παράδειγμα η χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της λοίμωξης, όταν αυτή ευθύνεται για την οπίσθια ραγοειδίτιδα.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.