Τι είναι οι όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα?

Ο ραγοειδής χιτώνας είναι ο μέσος αγγειοβριθής χιτώνας του οφθαλμού και αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το χοριοειδή χιτώνα. Όπως σε κάθε σημείο του σώματός μας έτσι και στο ραγοειδή χιτώνα μπορεί να αναπτυχθούν καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι.

Οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι ο σπίλος της ίριδας, οι κύστεις της ίριδας, ο σπίλος του χοριοειδούς, το χοριοειδικό αιμαγγείωμα και το χοριοειδικό οστέωμα.

Οι συχνότεροι κακοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι το μελάνωμα της ίριδας, το μελάνωμα του ακτινωτού σώματος και το μελάνωμα του χοριοειδούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα των όγκων του ραγοειδούς χιτώνα?

Οι καλοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα, με κάποιες εξαιρέσεις όπως το χοριοειδικό αιμαγγείωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μία σταδιακή μείωση της όρασης, λόγω συσσώρευσης υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα.

Οι κακοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι συνήθως συμπτωματικοί. Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την ακριβή εντόπιση του όγκου. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η μείωση της όρασης, η οποία σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως την πλήρη απώλεια.

Ποια είναι η θεραπεία των όγκων του ραγοειδούς χιτώνα?

Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως δε χρειάζονται θεραπεία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες προκαλείται μείωση της όρασης.

Οι κακοήθεις όγκοι χρήζουν άμεσης θεραπείας με σκοπό πρωταρχικώς τη διάσωση της ζωής του ασθενούς. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του όγκου και συνδυάζονται με διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη μεταστάσεων σε άλλα σημεία του σώματος και θεραπεία αυτών.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;

  Τι είναι οι όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα?

  Ο ραγοειδής χιτώνας είναι ο μέσος αγγειοβριθής χιτώνας του οφθαλμού και αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το χοριοειδή χιτώνα. Όπως σε κάθε σημείο του σώματός μας έτσι και στο ραγοειδή χιτώνα μπορεί να αναπτυχθούν καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι.

  Οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι ο σπίλος της ίριδας, οι κύστεις της ίριδας, ο σπίλος του χοριοειδούς, το χοριοειδικό αιμαγγείωμα και το χοριοειδικό οστέωμα.

  Οι συχνότεροι κακοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι το μελάνωμα της ίριδας, το μελάνωμα του ακτινωτού σώματος και το μελάνωμα του χοριοειδούς.

  Συμπτώματα

  Ποια είναι τα συμπτώματα των όγκων του ραγοειδούς χιτώνα?

  Οι καλοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα, με κάποιες εξαιρέσεις όπως το χοριοειδικό αιμαγγείωμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μία σταδιακή μείωση της όρασης, λόγω συσσώρευσης υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα.

  Οι κακοήθεις όγκοι του ραγοειδούς χιτώνα είναι συνήθως συμπτωματικοί. Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την ακριβή εντόπιση του όγκου. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η μείωση της όρασης, η οποία σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως την πλήρη απώλεια.

  Θεραπεία

  Ποια είναι η θεραπεία των όγκων του ραγοειδούς χιτώνα?

  Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως δε χρειάζονται θεραπεία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες προκαλείται μείωση της όρασης.

  Οι κακοήθεις όγκοι χρήζουν άμεσης θεραπείας με σκοπό πρωταρχικώς τη διάσωση της ζωής του ασθενούς. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του όγκου και συνδυάζονται με διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη μεταστάσεων σε άλλα σημεία του σώματος και θεραπεία αυτών.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.