Τι είναι η αιμορραγία του υαλοειδούς?

Η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι η παρουσία αίματος στο υαλοειδές. Οι πιο συχνές αιτίες αιμορραγίας στο υαλοειδές είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αποκόλληση του υαλοειδούς και η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς. Άλλες σπανιότερες παθήσεις είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οι αποφράξεις αγγείων του αμφιβληστροειδούς και το τραύμα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της αιμορραγίας του υαλοειδούς?

Όταν η αιμορραγία είναι ήπια τότε γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή μια ελαφρά θόλωση της όρασης και η παρουσία πολλών στικτών κουκίδων στο οπτικό πεδίο που είναι τα κύτταρα του αίματος που διαχέονται στην υαλοειδική κοιλότητα. Όταν η αιμορραγία είναι έντονη, τότε προκαλείται μεγάλη απώλεια της όρασης.

tmima-yaloidous-amfivlistroidous-07

Πώς αντιμετωπίζεται η αιμορραγία του υαλοειδούς?

Όταν η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι ήπια χωρίς να προκαλεί μείωση της όρασης, επιτρέπει την καλή επισκόπηση ολόκληρου του αμφιβληστροειδούς από τον οφθαλμίατρο και δεν έχει προκληθεί από κάποια πάθηση που να χρήζει επείγουσας θεραπείας, όπως η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς, τότε η αναμονή και η τακτική παρακολούθηση είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Όταν όμως είναι έντονη και προκαλεί μεγάλη μείωση της όρασης και κυρίως όταν δεν επιτρέπει την καλή επισκόπηση κάποιων περιοχών του αμφιβληστροειδούς, τότε πρέπει να διενεργηθεί υαλοειδεκτομή σε επείγουσα βάση για να απομακρυνθεί το αίμα, να αντιμετωπιστεί διεγχειρητικά η αιτία της αιμορραγίας και να αποκατασταθεί η όραση. Η χρήση της υπερηχογραφίας δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη στον αποκλεισμό της παρουσίας ρωγμής του αμφιβληστροειδούς στις περιοχές που δεν επισκοπούνται λόγω της αιμορραγίας. Η αναβολή του χειρουργείου σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνει τις πιθανότητες μία πιθανή ρωγμή να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, η οποία λόγω της παρουσίας του αίματος έχει μειωμένες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί επιτυχώς χειρουργικά και αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της όρασης.

Η επέμβαση της υαλοειδεκτομής έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας του υαλοειδούς και στην αποκατάσταση της όρασης και στη σύγχρονη μορφή της αποτελεί μια αναίμακτη, ασφαλή και αποτελεσματικότατη θεραπευτική μέθοδο.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;

  Τι είναι η αιμορραγία του υαλοειδούς?

  Η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι η παρουσία αίματος στο υαλοειδές. Οι πιο συχνές αιτίες αιμορραγίας στο υαλοειδές είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αποκόλληση του υαλοειδούς και η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς. Άλλες σπανιότερες παθήσεις είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οι αποφράξεις αγγείων του αμφιβληστροειδούς και το τραύμα.

  Συμπτώματα

  Ποια είναι τα συμπτώματα της αιμορραγίας του υαλοειδούς?

  Όταν η αιμορραγία είναι ήπια τότε γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή μια ελαφρά θόλωση της όρασης και η παρουσία πολλών στικτών κουκίδων στο οπτικό πεδίο που είναι τα κύτταρα του αίματος που διαχέονται στην υαλοειδική κοιλότητα. Όταν η αιμορραγία είναι έντονη, τότε προκαλείται μεγάλη απώλεια της όρασης.

  Θεραπεία
  tmima-yaloidous-amfivlistroidous-07

  Πώς αντιμετωπίζεται η αιμορραγία του υαλοειδούς?

  Όταν η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι ήπια χωρίς να προκαλεί μείωση της όρασης, επιτρέπει την καλή επισκόπηση ολόκληρου του αμφιβληστροειδούς από τον οφθαλμίατρο και δεν έχει προκληθεί από κάποια πάθηση που να χρήζει επείγουσας θεραπείας, όπως η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς, τότε η αναμονή και η τακτική παρακολούθηση είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση.

  Όταν όμως είναι έντονη και προκαλεί μεγάλη μείωση της όρασης και κυρίως όταν δεν επιτρέπει την καλή επισκόπηση κάποιων περιοχών του αμφιβληστροειδούς, τότε πρέπει να διενεργηθεί υαλοειδεκτομή σε επείγουσα βάση για να απομακρυνθεί το αίμα, να αντιμετωπιστεί διεγχειρητικά η αιτία της αιμορραγίας και να αποκατασταθεί η όραση. Η χρήση της υπερηχογραφίας δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη στον αποκλεισμό της παρουσίας ρωγμής του αμφιβληστροειδούς στις περιοχές που δεν επισκοπούνται λόγω της αιμορραγίας. Η αναβολή του χειρουργείου σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνει τις πιθανότητες μία πιθανή ρωγμή να προκαλέσει αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, η οποία λόγω της παρουσίας του αίματος έχει μειωμένες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί επιτυχώς χειρουργικά και αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της όρασης.

  Η επέμβαση της υαλοειδεκτομής έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας του υαλοειδούς και στην αποκατάσταση της όρασης και στη σύγχρονη μορφή της αποτελεί μια αναίμακτη, ασφαλή και αποτελεσματικότατη θεραπευτική μέθοδο.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.