Τμήμα ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη διάγνωση και θεραπεία όλων των παθήσεων της ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς, με εξαίρεση των παθήσεων εκείνων που χρήζουν χειρουργικής θεραπείας και οι οποίες αντιμετωπίζονται από το τμήμα χειρουργικής υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς.