tmima-yaloidous-amfivlistroidous-15

Τι είναι η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς?

Οι φλέβες του αμφιβληστροειδούς είναι τα αγγεία που απάγουν το αίμα έξω από τον αμφιβληστροειδή. Τα αγγεία αυτά είναι δυνατόν να αποφραχθούν και αυτό μπορεί να αφορά την κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς ή κάποιον κλάδο της. Η απόφραξη των αγγείων αυτών πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της περιοχής του αμφιβληστροειδή το αίμα του οποίου παροχετεύεται από τα αγγεία αυτά.

Το βασικό αίτιο απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι η σκλήρυνση του τοιχώματος των αρτηριών η οποία προκαλεί συμπίεση του τοιχώματος των φλεβών στα σημεία της αρτηριοφλεβικής διασταύρωσης και αυτή η συμπίεση προδιαθέτει στο σχηματισμό θρόμβου και στην απόφραξη της φλέβας.

Οι σημαντικότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για την απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι η αυξημένη ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο διαβήτης, το γλαύκωμα, το κάπνισμα και τα από του στόματος αντισυλληπτικά.

Σπανιότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η αφυδάτωση, η θρομβοφιλία, κάποια σπάνια φλεγμονώδη σύνδρομα και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

tmima-yaloidous-amfivlistroidous-16

Ποια είναι τα συμπτώματα της απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς?

Η απόφραξη της φλέβας αμφιβληστροειδούς προκαλεί ανώδυνη και απότομη μείωση της όρασης ή τμήματος του οπτικού πεδίου του προσβεβλημένου οφθαλμού.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές της νόσου είναι το οίδημα της ωχράς κηλίδας και το νεοαγγειακό γλαύκωμα. Το νεοαγγειακό γλαύκωμα αναπτύσσεται σε σοβαρές μορφές απόφραξης της κεντρικής φλέβας όπου υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς κι εάν δεν αντιμετωπιστεί οδηγεί σε πλήρη κι επώδυνη απώλεια της όρασης.

Η βυθοσκόπηση είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων αρκετή για τη διάγνωση της νόσου, αλλά η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και η φλουροαγγειογραφία έχουν επίσης σημαντικό ρόλο για την ανίχνευση των επιπλοκών της νόσου που είναι το οίδημα της ωχράς κηλίδας και η νεοαγγείωση.

Ποια είναι η θεραπεία της απόφραξης φλέβας του αμφιβληστροειδούς?

Το πρώτο βήμα είναι ο διαγνωστικός έλεγχος για την ανίχνευση του υπεύθυνου συστηματικού νοσήματος που προκάλεσε την απόφραξη και η θεραπεία του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικού αποφρακτικού επεισοδίου στον ίδιο ή στον άλλο οφθαλμό, αλλά και σε άλλα ζωτικά όργανα του ασθενούς.

Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μέτρηση του σακχάρου και λιπιδαιμικός έλεγχος, γενική αίματος, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, καρδιολογικός έλεγχος κι αιματολογικός έλεγχος της ουρίας και της κρεατινίνης. Σε νέους ασθενείς (μικρότερους των 40 ετών) πρέπει επιπλέον του παραπάνω ελέγχου να γίνεται κι αιματολογικός έλεγχος για αυξημένη πηκτικότητα του αίματος και για ανίχνευση κάποιων σπάνιων φλεγμονωδών νοσημάτων.

Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε μικρή καθημερινή δόση συνίσταται σε αρκετούς ασθενείς για τη μείωση της πιθανότητας παρόμοιων αποφρακτικών επεισοδίων στο μέλλον.

Η χρήση ενδοφθάλμιων ενέσεων anti-VEGF φαρμάκων είναι πολύ αποτελεσματική για τη θεραπεία του οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Ο συνολικός αριθμός των ενέσεων που θα χρειαστούν εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή.

Η ύπαρξη νεοαγγειακού γλαυκώματος αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με εφαρμογή laser στον αμφιβληστροειδή, χρήση κολλυρίων και εξειδικευμένες αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις.

Η πρόγνωση για την αποκατάσταση της όρασης σε αυτήν την νόσο ποικίλει κι εξαρτάται από την έκταση της απόφραξης, την έγκαιρη εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας και την επιτυχή αντιμετώπιση των υπεύθυνων συνυπαρχόντων συστηματικών νοσημάτων.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
  Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.

  Τι είναι;
  tmima-yaloidous-amfivlistroidous-15

  Τι είναι η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς?

  Οι φλέβες του αμφιβληστροειδούς είναι τα αγγεία που απάγουν το αίμα έξω από τον αμφιβληστροειδή. Τα αγγεία αυτά είναι δυνατόν να αποφραχθούν και αυτό μπορεί να αφορά την κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς ή κάποιον κλάδο της. Η απόφραξη των αγγείων αυτών πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της περιοχής του αμφιβληστροειδή το αίμα του οποίου παροχετεύεται από τα αγγεία αυτά.

  Το βασικό αίτιο απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι η σκλήρυνση του τοιχώματος των αρτηριών η οποία προκαλεί συμπίεση του τοιχώματος των φλεβών στα σημεία της αρτηριοφλεβικής διασταύρωσης και αυτή η συμπίεση προδιαθέτει στο σχηματισμό θρόμβου και στην απόφραξη της φλέβας.

  Οι σημαντικότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για την απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι η αυξημένη ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο διαβήτης, το γλαύκωμα, το κάπνισμα και τα από του στόματος αντισυλληπτικά.

  Σπανιότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η αφυδάτωση, η θρομβοφιλία, κάποια σπάνια φλεγμονώδη σύνδρομα και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

  Συμπτώματα
  tmima-yaloidous-amfivlistroidous-16

  Ποια είναι τα συμπτώματα της απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς?

  Η απόφραξη της φλέβας αμφιβληστροειδούς προκαλεί ανώδυνη και απότομη μείωση της όρασης ή τμήματος του οπτικού πεδίου του προσβεβλημένου οφθαλμού.

  Οι σημαντικότερες επιπλοκές της νόσου είναι το οίδημα της ωχράς κηλίδας και το νεοαγγειακό γλαύκωμα. Το νεοαγγειακό γλαύκωμα αναπτύσσεται σε σοβαρές μορφές απόφραξης της κεντρικής φλέβας όπου υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς κι εάν δεν αντιμετωπιστεί οδηγεί σε πλήρη κι επώδυνη απώλεια της όρασης.

  Η βυθοσκόπηση είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων αρκετή για τη διάγνωση της νόσου, αλλά η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και η φλουροαγγειογραφία έχουν επίσης σημαντικό ρόλο για την ανίχνευση των επιπλοκών της νόσου που είναι το οίδημα της ωχράς κηλίδας και η νεοαγγείωση.

  Θεραπεία

  Ποια είναι η θεραπεία της απόφραξης φλέβας του αμφιβληστροειδούς?

  Το πρώτο βήμα είναι ο διαγνωστικός έλεγχος για την ανίχνευση του υπεύθυνου συστηματικού νοσήματος που προκάλεσε την απόφραξη και η θεραπεία του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικού αποφρακτικού επεισοδίου στον ίδιο ή στον άλλο οφθαλμό, αλλά και σε άλλα ζωτικά όργανα του ασθενούς.

  Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μέτρηση του σακχάρου και λιπιδαιμικός έλεγχος, γενική αίματος, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, καρδιολογικός έλεγχος κι αιματολογικός έλεγχος της ουρίας και της κρεατινίνης. Σε νέους ασθενείς (μικρότερους των 40 ετών) πρέπει επιπλέον του παραπάνω ελέγχου να γίνεται κι αιματολογικός έλεγχος για αυξημένη πηκτικότητα του αίματος και για ανίχνευση κάποιων σπάνιων φλεγμονωδών νοσημάτων.

  Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε μικρή καθημερινή δόση συνίσταται σε αρκετούς ασθενείς για τη μείωση της πιθανότητας παρόμοιων αποφρακτικών επεισοδίων στο μέλλον.

  Η χρήση ενδοφθάλμιων ενέσεων anti-VEGF φαρμάκων είναι πολύ αποτελεσματική για τη θεραπεία του οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Ο συνολικός αριθμός των ενέσεων που θα χρειαστούν εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή.

  Η ύπαρξη νεοαγγειακού γλαυκώματος αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με εφαρμογή laser στον αμφιβληστροειδή, χρήση κολλυρίων και εξειδικευμένες αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις.

  Η πρόγνωση για την αποκατάσταση της όρασης σε αυτήν την νόσο ποικίλει κι εξαρτάται από την έκταση της απόφραξης, την έγκαιρη εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας και την επιτυχή αντιμετώπιση των υπεύθυνων συνυπαρχόντων συστηματικών νοσημάτων.

  Κλείστε Ραντεβού

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.
   Συναινώ στο ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα μου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.