Το κυριότερο και πιο συχνό αίτιο της βλεφαρόπτωσης είναι η προχωρημένη ηλικία.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη βλεφαρόπτωσης:

  • Απονευρωτική: είναι ο πιο συχνός τύπος πτώσης και οφείλεται σε χαλάρωση και αποκόλληση των ιστών των βλεφάρων λόγω προχωρημένης ηλικίας
  • Νευρογενής: οφείλεται σε προβληματική νεύρωση των μυών που ανεβάζουν το άνω βλεφάρο
  • Μυογενής: οφείλεται σε δυσλειτουργία του μυ που ανεβάζει το άνω βλέφαρο
  • Μηχανική: προκαλείται από μια ευμεγέθη μάζα (κύστη ή όγκο) του βλεφάρου που λόγω βάρους προκαλεί πτώση του βλεφάρου

Ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης της πτώσης, η βλεφαρόπτωση διακρίνεται σε:

  • Συγγενή: όταν η πτώση είναι εμφανής ήδη από τη γέννηση
  • Επίκτητη: όταν η πτώση παρατηρείται αργότερα στην πορεία της ζωής του ανθρώπου