Τμήμα Οφθαλμικής Ογκολογίας

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα οφθαλμολογικά ογκολογικά κέντρα της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την πλήρη διαγνωστική προσπέλαση και θεραπευτική παρέμβαση, όπως επίσης και μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν από καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους του οφθαλμού.