Πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά η βλεφαρόπτωση;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χειρουργικής αντιμετώπισης της βλεφαρόπτωσης στα παιδιά. Η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά μεθόδου εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, το βαθμό της βλεφαρόπτωσης και το βαθμό λειτουργίας του ανελκτήρα μυός του άνω βλεφάρου, που είναι ο μυς που πάσχει. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία αλλά δεν απαιτείται παραμονή του παιδιού…

Πότε πρέπει να χειρουργηθεί η πτώση βλεφάρου στα παιδιά;

Ο χρόνος της θεραπείας εξαρτάται από το βαθμό της βλεφαρόπτωσης. Σε περίπτωση που η βλεφαρόπτωση είναι σημαντική και καλύπτει μέρος ή και ολόκληρη την κόρη του ματιού τότε συνιστάται η άμεση, χωρίς καθυστερήσεις, χειρουργική διόρθωση για να αποτραπεί ο κίνδυνος της αμβλυωπίας. Στην περίπτωση όμως που η βλεφαρόπτωση δεν είναι σημαντική και δεν καλύπτει την…