Ο χρόνος της θεραπείας εξαρτάται από το βαθμό της βλεφαρόπτωσης.

Σε περίπτωση που η βλεφαρόπτωση είναι σημαντική και καλύπτει μέρος ή και ολόκληρη την κόρη του ματιού τότε συνιστάται η άμεση, χωρίς καθυστερήσεις, χειρουργική διόρθωση για να αποτραπεί ο κίνδυνος της αμβλυωπίας.

Στην περίπτωση όμως που η βλεφαρόπτωση δεν είναι σημαντική και δεν καλύπτει την κόρη του ματιού τότε μπορεί να καθυστερήσει η χειρουργική διόρθωση μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών.