Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χειρουργικής αντιμετώπισης της βλεφαρόπτωσης στα παιδιά. Η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά μεθόδου εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, το βαθμό της βλεφαρόπτωσης και το βαθμό λειτουργίας του ανελκτήρα μυός του άνω βλεφάρου, που είναι ο μυς που πάσχει. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία αλλά δεν απαιτείται παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο, επιστρέφει δηλαδή στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά και η επούλωση άριστη.

Οι εξειδικευμένοι χειρουργοί οφθαλμίατροι του Sinapis Eye Institute είναι σε θέση, μετά από μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, να σας συμβουλεύσουν για τον κατάλληλο τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης και τι αυτός περιλαμβάνει.