Είναι σημαντικό η βλεφαροπλαστική να εκτελείται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με υποεξειδίκευση και εμπειρία στην πλαστική χειρουργική των βλεφάρων και του οφθαλμικού κόγχου, γιατί έτσι ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και οι πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση. Ο χειρουργός οφθαλμίατρος-οφθαλμοπλαστικός γνωρίζει σε βάθος την ανατομία των ευαίσθητων δομών των βλεφάρων και μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατές επιπλοκές, οι οποίες φτάνουν σε ποσοστό 20% όταν η βλεφαροπλαστική εκτελείται από μη ειδικό.

Πιθανές επιπλοκές από την επέμβαση αυτή είναι η αιμορραγία, η φλεγμονή, η κακή επούλωση, ενώ όταν πραγματοποιείται από μη ειδικό μπορεί να αφαιρεθεί περισσότερο δέρμα από ότι πρέπει με αποτέλεσμα το μάτι να μην κλείνει σωστά εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του.