Εκτός από το Botox® υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά ένα ακόμα παρασκεύασμα βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α, το Dysport. Το Dysport δρα και αυτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το Botox® και μπορεί να αποτελέσει άριστη εναλλακτική πρόταση σε περιπτώσεις που το Botox® έχει αρχίσει να χάνει την αποτελεσματικότητα του με την πάροδο του χρόνου λόγω σχηματισμού αντισωμάτων.