Η συχνότητα που πρέπει να μετράτε την ενδοφθάλμια πίεσή σας και που πρέπει να επαναλαμβάνετε τις εξετάσεις σας θα καθοριστεί από τον οφθαλμίατρο σας. Η παρακολούθηση εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος, την ηλικία  του κάθε ασθενούς και την βαρύτητα του γλαυκώματος.