Όχι! Τόσο η άνω όσο και η κάτω βλεφαροπλαστική πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία, με ένεση δηλαδή μικρής ποσότητας αναισθητικού κάτω από την επιφάνεια του δέρματος των βλεφάρων, ή και μέθη εξασφαλίζοντας μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία.