Ο σημαντικότερος περιορισμός ενός χειρουργείου στραβισμού είναι η πιθανότητα μη απόλυτης ευθυγράμμισης των ματιών και η ανάγκη έτσι για επανεπέμβαση στο μέλλον. Η πιθανότητα αυτή, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μικρότερη από 20%.

Μετά από ένα χειρουργείο στραβισμού υπάρχει περίπτωση να προκληθεί διπλωπία. Αυτή όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προσωρινή.

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος μόλυνσης αλλά και κάποιου βαθμού ερυθρότητα του ματιού που υποχωρεί εντός λίγων εβδομάδων.

Τέλος, η γενική αναισθησία συνοδεύεται και αυτή από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι όμως, σε περίπτωση που η γενική κατάσταση του ατόμου είναι καλή, είναι αμελητέοι.