Η κυριότερη αιτία του εντρόπιου του κάτω βλεφάρου είναι η χαλάρωση και η αύξηση της ελαστικότητας των ιστών του λόγω ηλικίας. Μπορεί όμως να προκληθεί ως αποτέλεσμα τραύματος στο κάτω βλέφαρο, ουλοποίησης ή προηγούμενης επέμβασης στην περιοχή.

Οι κυριότερες αιτίες του εντρόπιου του άνω βλεφάρου είναι παθήσεις που επηρεάζουν την εσωτερική επιφάνεια του βλεφάρου. Σε αυτές περιλαμβάνονται το τράχωμα, φλεγμονώδεις παθήσεις, όπως το ουλώδες πεμφιγοειδές, καθώς και προηγούμενο τραύμα στο άνω βλέφαρο.