Δυστυχώς ο συγγενής καταρράκτης δεν μπορεί να προληφθεί. Μπορεί όμως να διαγνωσθεί έγκαιρα και να αντιμετωπιστεί. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος τις πρώτες εβδομάδες της ζωής είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι πρώτες εβδομάδες της ζωής είναι πολύ σημαντικές για την σωστή ανάπτυξη της όρασης.