Πρωτοποριακή μέθοδος θεραπείας Λεμφαγγειώματος Οφθαλμικού Κόγχου στο Sinapis Eye Institute

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Dr Άγγελος Σινάπης MD, PhD, FEBO πραγματοποίησε για 1η φορά στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή θεραπεία λεμφαγγειώματος οφθαλμικού κόγχου με χρήση Μπλεομυκίνης.