Εγκυμονούν κινδύνους τα ξανθελάσματα;

Τα ξανθελάσματα είναι εντελώς ακίνδυνα και δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο. Επειδή όμως η εμφάνιση τους σχετίζεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης του αίματος μπορούν έμμεσα να αποκαλύψουν ένα παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Γι᾽αυτό συνιστάται πάντα ο έλεγχος των επιπέδων χοληστερίνης του αίματος του ατόμου και η επακόλουθη φαρμακευτική ρύθμιση τους σε περίπτωση που…

Μπορούν να ξαναβγούν τα ξανθελάσματα;

Ναι. Πάντα υπάρχει κίνδυνος, έστω και πολύ μικρός, τα ξανθελάσματα να ξαναεμφανιστούν, ιδιαίτερα εάν το άτομο πάσχει από υψηλά επίπεδα χοληστερίνης. Σε τέτοια περίπτωση αφαιρούνται με τον ίδιο τρόπο.