Μπορεί να προληφθεί η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια;

Όχι. Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια δεν μπορεί να προληφθεί. Γι᾽αυτό και η τακτική παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο των ατόμων που πάσχουν από δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι απαραίτητη και μπορεί να εξασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας. Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με δυσλειτουργία του…

Ποιες είναι οι αιτίες της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας;

Η κυριότερη αιτία της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας είναι η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια σχετίζεται με υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υπερθυρεοειδισμός). Μπορεί όμως να συνυπάρχει και με υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισμός) ή ακόμα και με φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (ευθυρεοειδισμός).