Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από ένα χειρουργείο στραβισμού;

Ο σημαντικότερος περιορισμός ενός χειρουργείου στραβισμού είναι η πιθανότητα μη απόλυτης ευθυγράμμισης των ματιών και η ανάγκη έτσι για επανεπέμβαση στο μέλλον. Η πιθανότητα αυτή, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μικρότερη από 20%. Μετά από ένα χειρουργείο στραβισμού υπάρχει περίπτωση να προκληθεί διπλωπία. Αυτή όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προσωρινή. Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος…