Μπορεί να προληφθεί ο στραβισμός;

Ο στραβισμός δεν μπορεί να προληφθεί. Μπορεί όμως να διαγνωσθεί νωρίς και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Οι γονείς είναι συνήθως οι πρώτοι που διαπιστώνουν την παρέκκλιση αυτή των ματιών. Όσο νωρίτερα παραπεμφθεί το παιδί με τον στραβισμό στον παιδοοφθαλμίατρο τόσο μικρότερες οι πιθανότητες η παρέκκλιση αυτή να επηρεάσει την όραση του παιδιού στη μετέπειτα ζωή του.

Σε ποια ηλικία πρέπει να διορθωθεί χειρουργικά ο στραβισμός στα παιδιά;

Η σωστή ηλικία που πρέπει να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του στραβισμού στα παιδιά εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στραβισμού κάθε φορά. Ο εξειδικευμένος οφθαλμίατρος-παιδοοφθαλμίατρος μπορεί να σας συμβουλεύσει αν και πότε είναι η κατάλληλα στιγμή για να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του στραβισμού.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από ένα χειρουργείο στραβισμού;

Ο σημαντικότερος περιορισμός ενός χειρουργείου στραβισμού είναι η πιθανότητα μη απόλυτης ευθυγράμμισης των ματιών και η ανάγκη έτσι για επανεπέμβαση στο μέλλον. Η πιθανότητα αυτή, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μικρότερη από 20%. Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι είναι ο κίνδυνος μόλυνσης αλλά και κάποιου βαθμού ερυθρότητα του ματιού που υποχωρεί εντός λίγων εβδομάδων. Τέλος, η γενική αναισθησία…