Πόσο συχνό είναι το Γλαύκωμα;

Σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι το 2% των ανθρώπων άνω των 40 ετών παγκοσμίως έχουν γλαύκωμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 10% όσον αφορά τα άτομα άνω των ογδόντα ετών. Το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως μετά τον καταρράκτη. Περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με γλαύκωμα, και δυστυχώς,…

Πόσα είδη Γλαυκώματος υπάρχουν;

Υπάρχουν πολλά είδη γλαυκώματος με τελείως διαφορετικό αιτιολογικό μηχανισμό. Οι κυριότεροι τύποι γλαυκώματος είναι: Το χρόνιο απλό γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης. Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. Το γλαύκωμα διασποράς χρωστικής. Το νεοαγγειακό γλαύκωμα. Το φλευγμονώδες γλαύκωμα. Το φακογενές γλαύκωμα. Το φακολυτικό γλαύκωμα. Το φακοαναφυλακτικό γλαύκωμα. Το τραυματικό γλαύκωμα. Το γλαύκωμα…

Πως θα καταλάβω αν έχω γλαύκωμα;

Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, το γλαύκωμα δεν δίνει κανένα σύμπτωμα παρά μόνο όταν η νόσος είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Γι’ αυτό και οι μισοί σχεδόν απο τους ασθενείς με γλαύκωμα δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν και το γλαύκωμα αναφέρεται ως ο κλέφτης της όρασης. Οι ασθενείς χάνουν την περιφερική τους όραση χωρίς κανένα πόνο ή…

Υπάρχει ιστορικό Γλαυκώματος στην οικογένειά μου. Τι πιθανότητες έχω να αναπτύξω και εγώ γλαύκωμα στο μέλλον;

Αν υπάρχει ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξετε γλαύκωμα, χωρίς φυσικά όμως αυτό να αποτελεί βεβαιότητα. Όσο περισσότερα άτομα στο οικογενειακό σας περιβάλλον έχουν γλαύκωμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για εσάς να εμφανίσετε την ίδια νόσο και τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη να επισκέπτεστε συχνά τον οφθαλμίατρο σας.

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνω για να παρακολουθώ το Γλαύκωμα μου;

Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής με γλαύκωμα να παρακολουθείται συχνά από τον οφθαλμίατρο του ώστε να αναπροσαρμόζεται η θεραπεία, όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Η ενδελεχής εξέταση του συνόλου του οφθαλμού συμπεριλαμβάνοντας την βυθοσκόπηση, την γωνιοσκοπία και την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι πολύ σημαντική. Στις μέρες μας όμως, με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας,…

Πόσο συχνά πρέπει να κάνω αυτές τι εξετάσεις;

Η συχνότητα που πρέπει να μετράτε την ενδοφθάλμια πίεσή σας και που πρέπει να επαναλαμβάνετε τις εξετάσεις σας θα καθοριστεί από τον οφθαλμίατρο σας. Η παρακολούθηση εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος, την ηλικία  του κάθε ασθενούς και την βαρύτητα του γλαυκώματος.