Μπορεί να προληφθεί το χαλάζιο;

Όχι. Το χαλάζιο δεν μπορεί να προληφθεί. Η τακτική όμως υγιεινή των βλεφάρων, ιδιαίτερα σε άτομα που πάσχουν από βλεφαρίτιδα και έχουν προδιάθεση για χαλάζιο, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση του.