Ο ασθενής με μεταμόσχευση κερατοειδούς θα χρειαστεί να χρησιμοποιεί κολλύρια πιθανότατα για αρκετά χρόνια και πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά από τον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο για να ελέγχεται η ενδοφθάλμια πίεση και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μία πιθανή απόρριψη του μοσχεύματος. Με τις νέες χειρουργικές τεχνικές μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς η χρήση κολλυρίων και η πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος περιορίζεται στο ελάχιστο, παραμένει όμως υπαρκτή.