Υπάρχουν πολλά είδη γλαυκώματος με τελείως διαφορετικό αιτιολογικό μηχανισμό.

Οι κυριότεροι τύποι γλαυκώματος είναι:

 • Το χρόνιο απλό γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.
 • Το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης.
 • Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
 • Το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα.
 • Το γλαύκωμα διασποράς χρωστικής.
 • Το νεοαγγειακό γλαύκωμα.
 • Το φλευγμονώδες γλαύκωμα.
 • Το φακογενές γλαύκωμα.
 • Το φακολυτικό γλαύκωμα.
 • Το φακοαναφυλακτικό γλαύκωμα.
 • Το τραυματικό γλαύκωμα.
 • Το γλαύκωμα που σχετίζεται με την χρήση κορτικοστεροειδών.
 • Το συγγενές γλαύκωμα.

Λόγω του μεγάλου φάσματος των αιτιολογικών μηχανισμών πρόκλησης και των τελείως διαφορετικών τύπων γλαυκώματος, ο ασθενής με γλαύκωμα πρέπει να εξετάζεται και από τον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Διαφορετικά υπάρχουν κατηγορίες γλαυκώματος που είναι εύκολο να διαλάθουν της προσοχής από τον μη εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.