Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, το γλαύκωμα δεν δίνει κανένα σύμπτωμα παρά μόνο όταν η νόσος είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Γι’ αυτό και οι μισοί σχεδόν απο τους ασθενείς με γλαύκωμα δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν και το γλαύκωμα αναφέρεται ως ο κλέφτης της όρασης. Οι ασθενείς χάνουν την περιφερική τους όραση χωρίς κανένα πόνο ή άλλο προειδοποιητικό σύμπτωμα μέχρι την στιγμή που επηρεάζεται η κεντρική τους όραση και τότε οδηγούνται στον Οφθαλμίατρο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η πίεση φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και προκαλείται πόνος που οδηγεί στην διάγνωση του γλαυκώματος, αλλά συνήθως τότε η απώλεια της όρασης είναι μεγάλη και όπως σε όλες τις περιπτώσεις γλαυκώματος, μη αναστρέψιμη.

Η μοναδική λύση στις μέρες μας είναι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του Γλαυκώματος από τον Οφθαλμίατρο που επιτυγχάνεται με την ενδελεχή κλινική εξέταση και με εξειδικευμένες σύγχρονες εξετάσεις που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση (follow up) των ασθενών με γλαύκωμα.