Η άνω βλεφαροπλαστική πραγματοποιείται μέσω μιας τομής στη φυσιολογική πτυχή του δέρματος των άνω βλεφάρων. Η “περίσσεια” του δέρματος αφαιρείται, ενώ ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αφαιρεθεί και μικρή ποσότητα λίπους. Η τομή από την επέμβαση είναι  καλά κρυμμένη στη φυσιολογική πτυχή του δέρματος και καθίσταται αόρατη εντός λίγων εβδομάδων.

Η κάτω βλεφαροπλαστική μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μιας τομής στην εσωτερική πλευρά των κάτω βλεφάρων είτε μέσω μιας τομής στο δέρμα ακριβώς κάτω και κατά μήκος των βλεφαρίδων. Η επιπλέον ποσότητα λίπους που σχηματίζει τις “σακούλες” στα κάτω βλέφαρα επανατοποθετείται στα κατάλληλα σημεία ή αφαιρείται ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται και μια μικρή ποσότητα δέρματος. Η τομή από την επέμβαση επουλώνει άριστα και καθίσταται αόρατη εντός λίγων εβδομάδων.