Σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η συνδυασμένη χρήση βιταμίνης Β2 (ριβοφλαβίνης) και υπεριώδους ακτινοβολίας  ισχυροποιεί τους δεσμούς μεταξύ των ινιδίων κολλαγόνου του κερατοειδούς με αποτέλεσμα ο κερατοειδής να γίνεται 4,5 φορές πιο ισχυρός και ανθεκτικός στην λέπτυνση που προκαλεί ο κερατόκωνος. Όλες οι νεότερες έρευνες καταλήγουν ότι η διασύνδεση κολλαγόνου είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος στο να σταματά την εξέλιξη του κερατοκώνου και να διατηρεί το επίπεδο όρασης των νέων αυτών ασθενών.