Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί μετά από ενδελεχή κλινική εξέταση των ματιών σας και εκτεταμένη συζήτηση με βάση τις απαιτήσεις στις καθημερινές σας δραστηριότητες και τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορούν να επιτευχθούν με κάθε ένα τύπο ενδοφακού ξεχωριστά. Θα έχετε επίσης την δυνατότητα να συζητήσετε το ενδεχόμενο της λεγόμενης monovision  αντιμετώπισης, όπου στο ένα μάτι επιλέγεται ενδοφακός που διορθώνει την μακρινή όραση και στο άλλο μάτι επιλέγεται ενδοφακός που διορθώνει την κοντινή όραση.