Οι νεότεροι ενδοφακοί που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε 3 κυρίως κατηγορίες:

Α) Μονοεστιακοί ενδοφακοί: Oι ενδοφακοί αυτοί επιτυγχάνουν εξαιρετική όραση για μακρυά χωρίς γυαλιά αλλά οι ασθενείς χρησιμοποιούν γυαλιά για κοντά.

B) Πολυεστιακοί ενδοφακοί: Οι ενδοφακοί αυτοί μπορούν να διορθώσουν την μακρινή, την ενδιάμεση και την κοντινή όραση και να περιορίσουν στο ελάχιστο την χρήση γυαλιών στις καθημερινές δραστηριότητες. Μέχρι τις μέρες μας δεν υπάρχει κανένας ενδοφακός που να μπορεί να προσφέρει τέλεια όραση στις μακρινές, ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις με πλήρη απαλλαγή από τα γυαλιά. Το πλεονέκτημα αυτών των ενδοφακών όμως είναι ο περιορισμός στο ελάχιστο του χρόνου που ο ασθενής χρησιμοποιεί γυαλιά στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Γ) Τορικοί ενδοφακοί: Οι ενδοφακοί αυτοί, εκτός από την μακρινή όραση, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να εξουδετερώσουν σημαντικού βαθμού αστιγματισμό με αποτέλεσμα την επίτευξη εξαιρετικής ποιότητας όρασης.