Τα ξανθελάσματα είναι εντελώς ακίνδυνα και δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο. Επειδή όμως η εμφάνιση τους σχετίζεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης του αίματος μπορούν έμμεσα να αποκαλύψουν ένα παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Γι᾽αυτό συνιστάται πάντα ο έλεγχος των επιπέδων χοληστερίνης του αίματος του ατόμου και η επακόλουθη φαρμακευτική ρύθμιση τους σε περίπτωση που αυτά βρεθούν ανεβασμένα.