Ναι. Πάντα υπάρχει κίνδυνος, έστω και πολύ μικρός, τα ξανθελάσματα να ξαναεμφανιστούν, ιδιαίτερα εάν το άτομο πάσχει από υψηλά επίπεδα χοληστερίνης. Σε τέτοια περίπτωση αφαιρούνται με τον ίδιο τρόπο.