Όχι. Η θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια δεν μπορεί να προληφθεί. Γι᾽αυτό και η τακτική παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο των ατόμων που πάσχουν από δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι απαραίτητη και μπορεί να εξασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας.

Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι το κάπνισμα. Γι᾽αυτό είναι καίριας σημασίας η διακοπή του καπνίσματος στα άτομα αυτά, ακόμα και αν δεν έχουν αναπτύξει συμπτώματα από τα μάτια.