Ναι. Μια μακροχρόνια δακρύρροια που οφείλεται σε απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου είναι θέμα χρόνου να προκαλέσει φλεγμονή του δακρυϊκού ασκού και δακρυοκυστίτιδα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση της απόφραξης αυτής με την επέμβαση της δακρυοασκορινοστομίας (DCR) μπορεί να προλάβει τα επεισόδια της δακρυοκυστίτιδας και τις συνακόλουθες επιπλοκές τους.